Ruimte

Weet je dat er ruimte is tussen wat er op ons afkomt en hoe we daarop reageren? In die ruimte ligt enorme vrijheid en kracht. Keuzevrijheid. Die ruimte hebben we allemaal. Het verschilt wel per persoon hoe groot die ruimte is door o.a. je persoonlijkheid, verleden en ervaringen.

Goed nieuws: die ruimte kun je groter maken! Of kleiner.

verANTWOORDelijkheid

Die ruimte zie je misschien eerst nog niet eens. En zodra je die wél ziet kan het ook spannend zijn: ok dus nu heb ik verantwoordelijkheid en een keuze om daarnaar te handelen?

Letterlijk verANTWOORDelijkheid: het vermogen om je antwoord te kiezen.

Dus zelfs als je kwaad bent is er ruimte om je reactie te kiezen?

Ongeloofwaardig?

Mijn beide zoons waren moe aan het einde van de dag. Zoon 1 gaf zoon 2 een duw die vervolgens ontplofte. In de nabespreking over hoe ze anders hadden kunnen handelen beweerde zoon 1 dat hij zijn gedrag niet kon kiezen want het was druk in zijn hoofd en hij was heel erg moe. Ik vroeg me hardop af wat er zou gebeuren als hij dit zo in de klas zou doen. Zouden wellicht 3 grotere jongens hem een lesje leren? Hij gaf direct een verrassend antwoord: “o nee, maar dit zou ik zo nooit doen in de klas.”

Ok wow dus het lijkt erop dat je wél een keuze hebt? Zelfs als je een moe vol hoofd hebt? Want bij je broertje doe je dit wel en bij je klasgenoten niet?

Daar ging hij eens even over nadenken. En ik ook. Want natuurlijk reageren we allemaal weleens vanuit moeheid, frustratie of ongemak. Als ik kijk naar hoe ik soms op mijn man reageer en dat vergelijk met onze eerste dates dan zie ik toch best een groot verschil…🤭

En toch, als we willen kunnen we anders. En dat is fijn om te weten want die ruimte geeft keuzevrijheid.

Daar hadden we het ook over tijdens het laatste Groeimoment van de Empowerment Training. De Gretige Groeiers blikken deze maand terug op hun keuzes en markeerpunten in de module ‘Jouw Markers’. Hoe hebben die je gevormd? En hoe kunnen je, in het hier en nu, de ruimte die er is zien, benutten én vergroten? Ze kwamen al met schitterende voorbeelden waarin ze die ruimte zagen en gebruikten.

Ben jij je bewust van die ruimte?
Hoe groot is die bij jou?
En hoe kun je die ruimte groter maken?
Waar ga je oefenen?

#keuzevrijheid #ruimte #grotermaken #empowermenttraining #gretigegroeiers #vitaliteit #preventie #reintegratie